Vous êtes ici

Verbeterings- en beheerswerken in het fort

Vanaf 15 september 2018  starten er noodzakelijke verbeterings-​ en beheerswerken in Fort Napoleon.

Het fort sluit daarom de deuren om in het najaar van 2019 terug te openen!